Belgium Model Academy | Photography | Model Info | Zeepreventorium | Computers & servers

Statistiques

Back to the roots


/root/

— No website here... —

De directory-listing van de de server logs van gisteren.
“Undefined domain” zijn HTTP/1.0 aanvragen (zonder host-aanduiding), zij worden doorverwezen naar de root.

 • Size: grootte van de logfile
 • Request: aantal requests (aanvraag van pagina of pagina-element)
 • Html: aantal pagina-aanvragen
 • Hosts: aantal individuele hosts (individuele bezoekers)
 • Month: Aantal individuele bezoekers/maand
 • Evo: evolutie ten opzichte van eergisteren
 • Dyn: dynamisch gegenereerde pagina's
 • Hack: hackers attempts (pogingen om in te breken in de server)
 • Inter: interessantheidsratio: hoeveel pagina's leest een gemiddelde bezoeker
 • Load: gemiddeld hoeveel elementen per pagina (serverbelasting per pagina)

Le répertoire du journal de bord du serveur.
“Undefined domain” sont des demandes HTTP/1.0 (sans indication de 'host' ou domaine), qui sont renvoyées au root (racine du serveur).

 • Size: longueur du fichier de statistiques
 • Request: nombre de demandes (demande de page ou d'autres éléments)
 • Html: nombre de pages demandées
 • Hosts: nombre de visiteurs (adresses uniques)
 • Month: nombre de visiteurs uniques par mois
 • Evo: Úvolution par rapport Ó avant-hier
 • Dyn: pages crées dynamiquement
 • Hack: tentatives d'effraction
 • Inter: combien de pages lit un visiteur en moyenne?
 • Load: nombre d'éléments à charger par page
Log file      Log size Request  Html  Hosts  Month  Evo  Dyn Hack Inter  Load


academy.txt     166,731   759   416   127  5,404  -55   2   2  3.29  1.82 Belgium Model Academy
loewe.txt       3,852   22   11   10   315  -1   0   1  1.10  2.00 Gallery Loewe Knokke
model.txt      71,300   334   160   108  3,830  -20   0   2  1.48  2.09 Model Info
pics.txt      877,471  4,231  1,691   777 35,229 -411  476  13  2.79  1.95 Fotografie
root.txt      396,716  2,001   164   139  4,198  -1  10   3  1.25 11.50 Root
server.txt    1,274,773  5,674  2,376  1,784 65,833 -425   6   1  1.34  2.38 Een eigen server thuis
undef.txt      288,311   609   257   191  5,604   4   7  11  1.38  2.31-
zpm.txt       220,494  1,167   254   205  9,653 -121   7   4  1.27  4.47 Anciens Zeepreventorium
Totalen      3,299,648 14,797  5,329  3,341 131,730-1,030

Processing ready: 06-12-2024 00:01:04


Server opgestart mei 2008
Webmaster: Marc Doigny